Διαγωνισμός

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ Κ.Κ.Μ. ΚΑΙ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΡΟΣΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

Τίτλος - Περιγραφή:
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ Κ.Κ.Μ. ΚΑΙ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΡΟΣΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ
Φορέας:
Γ.Ν. Αιτωλοακαρνανίας - Ν.Μ. Αγρινίου
E-mail Επικοινωνίας:
Τηλέφωνο Επικοινωνίας:
Κατηγορία Προμήθειας:
-
Κατάσταση Διαγωνισμού:
Ολοκληρωμένος
Δημοσίευση:
01/07/2024 08:00
Έναρξη Υποβολής Προσφορών:
01/07/2024 08:00
Λήξη Υποβολής Προσφορών:
10/07/2024 12:00
Τόπος Διενέργειας:
Γ.Ν. Αιτωλοακαρνανίας - Ν.Μ. Αγρινίου
Προϋπολογισμός:
€ 37.076,00 (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.)
Κριτήριο Κατακύρωσης:
Χαμηλότερη Τιμή
Αριθμός Διαγωνισμού:
492
Έτος Διαγωνισμού:
2024
ΚΑΕ:
1429ΑΝ, 0879ΑΝ
Αριθμός αιτήματος ΑΔΑΜ:
-
Αριθμός ΑΔΑ για δέσμευση:
Ρ45Υ46904Μ-Π6Ι
Αριθμός Απόφασης Δαπάνης:
-
Αριθμός Απόφασης Σκοπιμότητας:
32ης/18-06-2024 Θέμα 4ο
Αριθμός Πρωτοκόλλου Φορέα:
9005/26-06-2024
Αριθμός Απόφασης:
-
Είδος Διαγωνισμού:
Υπηρεσία
Τμήμα:
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Παρατηρήσεις

ΓΙΑ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΒΛΕΠΕ ΣΥΝΝΗΜΕΝΟ ΑΡΧΕΙΟ.

Υπό Προμήθεια Είδη