Διαγωνισμός

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΑΚΩΝ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ

Τίτλος - Περιγραφή:
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΑΚΩΝ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ
Φορέας:
Γ.Ν. Αιτωλοακαρνανίας - Ν.Μ. Αγρινίου
E-mail Επικοινωνίας:
Τηλέφωνο Επικοινωνίας:
Κατηγορία Προμήθειας:
-
Κατάσταση Διαγωνισμού:
Ολοκληρωμένος
Δημοσίευση:
14/06/2024 11:00
Έναρξη Υποβολής Προσφορών:
14/06/2024 12:00
Λήξη Υποβολής Προσφορών:
25/06/2024 14:00
Τόπος Διενέργειας:
Γ.Ν. Αιτωλοακαρνανίας - Ν.Μ. Αγρινίου
Προϋπολογισμός:
€ 4.249,48 (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.)
Κριτήριο Κατακύρωσης:
Χαμηλότερη Τιμή
Αριθμός Διαγωνισμού:
488
Έτος Διαγωνισμού:
2024
ΚΑΕ:
1381α1
Αριθμός αιτήματος ΑΔΑΜ:
-
Αριθμός ΑΔΑ για δέσμευση:
-
Αριθμός Απόφασης Δαπάνης:
-
Αριθμός Απόφασης Σκοπιμότητας:
-
Αριθμός Πρωτοκόλλου Φορέα:
8503/14-6-2024
Αριθμός Απόφασης:
-
Είδος Διαγωνισμού:
-
Τμήμα:
-

Παρατηρήσεις

ΓΙΑ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΒΛ. ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ

Υπό Προμήθεια Είδη