Διαγωνισμός

ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ ΟΡΘΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΨΥΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΨΥΞΕΩΝ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΓΙΑ 2 ΕΤΗ

Τίτλος - Περιγραφή:
ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ ΟΡΘΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΨΥΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΨΥΞΕΩΝ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΓΙΑ 2 ΕΤΗ
Φορέας:
Γ.Ν. Αιτωλοακαρνανίας - Ν.Μ. Αγρινίου
E-mail Επικοινωνίας:
Τηλέφωνο Επικοινωνίας:
Κατηγορία Προμήθειας:
-
Κατάσταση Διαγωνισμού:
Ολοκληρωμένος
Δημοσίευση:
12/06/2024 14:50
Έναρξη Υποβολής Προσφορών:
12/06/2024 14:50
Λήξη Υποβολής Προσφορών:
21/06/2024 12:00
Τόπος Διενέργειας:
Γ.Ν. Αιτωλοακαρνανίας - Ν.Μ. Αγρινίου
Προϋπολογισμός:
€ 18.600,00 (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.)
Κριτήριο Κατακύρωσης:
Χαμηλότερη Τιμή
Αριθμός Διαγωνισμού:
487
Έτος Διαγωνισμού:
2024
ΚΑΕ:
0889AN
Αριθμός αιτήματος ΑΔΑΜ:
-
Αριθμός ΑΔΑ για δέσμευση:
ΨΗΖΗ46904Μ-8ΩΦ
Αριθμός Απόφασης Δαπάνης:
-
Αριθμός Απόφασης Σκοπιμότητας:
30ης/04-06-2024 Θέμα 2ο
Αριθμός Πρωτοκόλλου Φορέα:
8403/12-06-2024
Αριθμός Απόφασης:
-
Είδος Διαγωνισμού:
-
Τμήμα:
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Παρατηρήσεις

ΓΙΑ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΒΛΕΠΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΟ ΣΥΝΝΗΜΕΝΟ ΑΡΧΕΙΟ.

Υπό Προμήθεια Είδη