Διαγωνισμός

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΟΥ ΑΛΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤO ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΦΑΛΑΤΩΣΗΣ ΤΗΣ Μ.Τ.Ν ΚΑΙ ΤΟΥ ΥΔΡΟΣΤΑΣΙΟΥ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

Τίτλος - Περιγραφή:
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΟΥ ΑΛΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤO ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΦΑΛΑΤΩΣΗΣ ΤΗΣ Μ.Τ.Ν ΚΑΙ ΤΟΥ ΥΔΡΟΣΤΑΣΙΟΥ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ
Φορέας:
Γ.Ν. Αιτωλοακαρνανίας - Ν.Μ. Αγρινίου
E-mail Επικοινωνίας:
Τηλέφωνο Επικοινωνίας:
Κατηγορία Προμήθειας:
-
Κατάσταση Διαγωνισμού:
Ολοκληρωμένος
Δημοσίευση:
12/06/2024 14:35
Έναρξη Υποβολής Προσφορών:
12/06/2024 14:35
Λήξη Υποβολής Προσφορών:
18/06/2024 12:00
Τόπος Διενέργειας:
Γ.Ν. Αιτωλοακαρνανίας - Ν.Μ. Αγρινίου
Προϋπολογισμός:
€ 2.976,00 (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.)
Κριτήριο Κατακύρωσης:
Χαμηλότερη Τιμή
Αριθμός Διαγωνισμού:
486
Έτος Διαγωνισμού:
2024
ΚΑΕ:
1311ΑΝ
Αριθμός αιτήματος ΑΔΑΜ:
-
Αριθμός ΑΔΑ για δέσμευση:
6ΙΑΥ46904Μ-ΞΥ8
Αριθμός Απόφασης Δαπάνης:
-
Αριθμός Απόφασης Σκοπιμότητας:
8297/10-06-2024
Αριθμός Πρωτοκόλλου Φορέα:
8383/12-06-2024
Αριθμός Απόφασης:
-
Είδος Διαγωνισμού:
Προμήθεια
Τμήμα:
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Παρατηρήσεις

ΓΙΑ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΒΛΕΠΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΟ ΣΥΝΝΗΜΕΝΟ ΑΡΧΕΙΟ.

Υπό Προμήθεια Είδη