Διαγωνισμός

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΙΟΥΣ (ESET Endpoint Protection Advanced) ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2024 (252 ΑΔΕΙΕΣ)

Τίτλος - Περιγραφή:
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΙΟΥΣ (ESET Endpoint Protection Advanced) ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2024 (252 ΑΔΕΙΕΣ)
Φορέας:
Γ.Ν. Αιτωλοακαρνανίας - Ν.Μ. Αγρινίου
E-mail Επικοινωνίας:
Τηλέφωνο Επικοινωνίας:
Κατηγορία Προμήθειας:
-
Κατάσταση Διαγωνισμού:
Ολοκληρωμένος
Δημοσίευση:
10/06/2024 10:00
Έναρξη Υποβολής Προσφορών:
10/06/2024 10:00
Λήξη Υποβολής Προσφορών:
19/06/2024 10:00
Τόπος Διενέργειας:
Γ.Ν. Αιτωλοακαρνανίας - Ν.Μ. Αγρινίου
Προϋπολογισμός:
€ 2.737,32 (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.)
Κριτήριο Κατακύρωσης:
Χαμηλότερη Τιμή
Αριθμός Διαγωνισμού:
484
Έτος Διαγωνισμού:
2024
ΚΑΕ:
1281ΑΝ
Αριθμός αιτήματος ΑΔΑΜ:
-
Αριθμός ΑΔΑ για δέσμευση:
62ΩΖ46904Μ-ΜΡΖ
Αριθμός Απόφασης Δαπάνης:
-
Αριθμός Απόφασης Σκοπιμότητας:
8107/06-06-2024
Αριθμός Πρωτοκόλλου Φορέα:
8286/10-06-2024
Αριθμός Απόφασης:
-
Είδος Διαγωνισμού:
Προμήθεια
Τμήμα:
-

Υπό Προμήθεια Είδη